+3233228085 info@ancoras.be

Om uw dossier te kunnen indienen bij de FSMA heeft u een verzekeringsattest nodig.

Bij stopzetting van uw activiteiten dient u de FSMA hiervan op de hoogte te brengen, http://www.fsma.be
Tel.: 02/220.51.25

Hierna ontvangt u een bewijs van schrapping hetwelk u ons bezorgt zodat wij de polis Ba Beroepsaansprakelijkheid kunnen stopzetten. 

De posterioriteitsdekking (sunset) van 3 jaar gaat in op de dag van schrapping van uw aansluitingsnummer bij de FSMA.

Call Now Button