+3233228085 info@ancoras.be

Producten ter beschikking van onze leden :  

A. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  1. Verzekeringsmakelaars, verzekeringsagenten, agenten en nevenverzekeringstussenpersonen
  2. Makelaars en agenten in bank- en beleggingsdiensten
  3. Gecombineerde polis verzekeringsmakelaars (-agenten) en makelaars (-agenten) in bank- en beleggingsdiensten (COMBI)
  4. Kredietbemiddelaars in hypothecair en/of consumentenkrediet

B. Rechtsbijstandsverzekering Arag

Voor uw beroepsactiviteit : Rechtsbijstand Business Gold risk betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

Voor uw privé-leven : Rechtsbijstand Particulier Gold

Voor uw voertuigen: Mobility Gold

Fiscale bescherming van de onderneming

C. D&O (Bestuurdersaansprakelijkheid)

Bestuurders kunnen uit hoofde van de vennootschapswetgeving persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitoefening van hun mandaat als bestuurder. De polis dekt de verdedigingskosten en de schadevergoedingen.
Uw privé-patrimonium is op deze manier beschermd.

Al deze producten zijn aangepast aan de behoeften van onze leden.

Call Now Button